นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว ที่ สล็อตเว็บตรง 100 เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้เล่นเป็นอย่างยิ่ง และมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเคร่งครัด นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายถึงวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อคุณสมัครสมาชิกกับเว็บ www.sullivanrx.com ของเรา เราจะขอข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างจากคุณ เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และบัญชีธนาคาร ข้อมูลเหล่านี้จำเป็นสำหรับการสมัครสมาชิก การตรวจสอบตัวตน และการอำนวยความสะดวกในการใช้บริการของเรา

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังต่อไปนี้:

  1. บริการลูกค้า: เพื่อให้บริการและสนับสนุนแก่คุณในฐานะสมาชิก
  2. การตรวจสอบตัวตน: เพื่อยืนยันตัวตนของคุณเมื่อเข้าใช้บริการ
  3. ปรับปรุงบริการ: เพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
  4. การสื่อสารการตลาด: เพื่อส่งข่าวสารและข้อเสนอพิเศษที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา (หากคุณยินยอม)

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่เปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามโดยปราศจากความยินยอมของคุณ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้:

  1. เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมาย คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมาย
  2. เพื่อปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ สล็อตเว็บตรง ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลอื่น

การรักษาความปลอดภัยข้อมูล

ทางเราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ เทคนิค และการบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึง ใช้งาน หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต

การเก็บรักษาข้อมูล

จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นระยะเวลาที่จำเป็นเท่านั้น ในการเล่น เกมสล็อต เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือตามที่กฎหมายกำหนด

สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล

คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึง แก้ไข ลบ หรือจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กฎหมายกำหนด หากต้องการใช้สิทธิ์ใดๆ โปรดติดต่อเราผ่านช่องทางการติดต่อที่ระบุไว้

หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านช่องทางที่เหมาะสม การใช้บริการของเราหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ถือเป็นการยอมรับนโยบายใหม่ หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดติดต่อเราผ่านช่องทางการติดต่อที่ระบุไว้